Návrhy studentských projektů

Seznam témat:

Bc - návrh Bakalářské práce
Dip - návrh Diplomové práce
Dis - návrh Disertace k diskuzi; v případě zájmu bude takové téma oficiálně vypsané v rámci výběrového řízení na stránkách KDAIZ

Místo realizace projektů:

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření,
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze,
Břehová 7,
115 19 Praha 1.

Kontaktní informace:

Vladimír Linhart,
Telefon: 22435-8322,
E-mail: Vladimir.Linhart@nsci.eu nebo linhavla@fjfi.cvut.cz
místnost: č. 15 (rohová místnost v přízemí budovy FJFI v Břehové ulici, od vrátnice nalevo).

Obecné informace:

Výše je uveden seznam témat pro studentské projekty. Každé téma obsahuje návrhy od bakalářských prací po disertace. V každé skupině projektů jsou práce navrženy tak, aby pokud možno na sebe logicky navazovaly. Není však nezbytně nutné, aby student prošel všemi body od bakalářky po disertaci. Studenti, kteří pracovali na jiném tématu a touží se obeznámit s aplikacemi detektorů ionizujícího záření, jsou vítáni. Navržené práce jsou vhodné pro studenty:

Práce jsou navrhovány tak, aby je bylo možné vykonat povětšinou v laboratořích KDAIZ FJFI. V některých případech však nebude možné se vyhnout:

Navíc, jelikož firmy i další instituce hledají schopné techniky (zejména fyziky, elektroniky a softwarové inženýry), je možné diskutovat i následné pracovní uplatnění (toto se týká pouze doktorandů).